Görünmez kaza dediğin senin görmediğindir.

Görünmez kaza dediğin senin görmediğindir.

Görünmez kaza dediğin senin görmediğindir.