İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

BEYAZ OSGB, firmalarınızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile BEYAZ OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi BEYAZ OSGB’ ye ait olup, güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.
Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verirler. Uzmanlar ayrıca firmalar için hazırlanan tüm risk analizi, eğitim ve diğer dokümantasyonu denetler. Uzmanlar günlük ziyaret raporlarını bağlı bulundukları OSGB arşivlerinde kayıt altına alırlar. Hizmetin başlamasından itibaren uzman; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde tehlike sınıfı ve çalışan personel sayısına bağlı olarak yakından takip eder ve belirli periyotlar da raporları firmaya sunar.